Privacybeleid

Ter verwerking van de aanmelding voor de demonstratievoorstelling van Zodiac de musical verwerkt theaterproducent Muzicalz BV persoonsgegevens. Deze gegevens worden opgeslagen in een elektronisch bestand. Dit bestand zal niet worden verkocht of verstrekt aan derden, tenzij dit voor de verwerking van de bestelling noodzakelijk is. Muzicalz BV draagt er zorg voor dat het opslaan en verwerken van dergelijke gegevens volledig in lijn is met geldende wet- en regelgeving, conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).